Habilitats visuals

Habilitats visuals

Habilitats visuals

Agudesa visual

Capacitat per veure amb nitidesa objectes situats a diferents distàncies.

Signes del problema: Visió borrosa, mals de cap.

Si l’agudesa visual no és del 100%, en valorarem el defecte reactiu i es compensarà amb ulleres o lents de contacte.

 Els defectes de reactiu són:

Miopia: dificultat per veure amb nitidesa els objectes situats a distància llunyana.

Hipermetropia: dificultat per veure-hi de prop.

Astigmatisme: es produeix una curvatura desigual a la còrnia, de manera que produeix visió borrosa tant de lluny com de prop.

Ambliopia (ull vague). Disminució de l’agudesa visual encara utilitzant correcció òptica. A més de l’agudesa visual, solen estar disminuïdes altres habilitats visuals.

MOVIMENTS OCULARS

Aquesta habilitat permet moure els ulls de manera precisa, segura i ràpida, per poder dirigir-los amb un mínim d’esforç. Existeixen moviments oculars de fixació (capacitat de mantenir els ulls de forma eficaç sobre un punt), sacàdics (dirigir els nostres ulls d’un estímul a un altre amb exactitud) i de seguiment (seguir un objecte en moviment de forma precisa).

Signes del problema: Incapacitat per tocar una pilota en moviment, desorientació i pèrdua del punt quan llegim, se salta línies a l’hora de llegir, mala comprensió lectora, dificultat per fer esport…

BINOCULARITAT

Les imatges que són percebudes per cada ull s’uneixen al cervell formant una imatge tridimensional. És l’habilitat que ens permet veure-hi en relleu.
És necessari tenir unes bones reserves fusionals per portar a terme de forma còmoda i eficaç qualsevol tasca prolongada en visió pròxima.
Els problemes binoculars són cada vegada més freqüents en la nostra societat a causa que les noves tecnologies exigeixen un esforç visual més gran en visió pròxima.

Signes del problema: fer l’ ullet o tapar-se un ull, visió doble, percepció de la profunditat reduïda, fatiga per realitzar tasques de prop fins i tot evitant realitzar-les. Picor o enrogiment dels ulls, dificultat de concentració, distància de lectura reduïda, mals de cap.

ACOMODACIÓ (capacitat d'enfocament)

Habilitat per mantenir la nitidesa de les imatges a qualsevol distància i poder realitzar un enfocament ràpid lluny/a prop (flexibilitat d’enfocament).

Signes del problema: Cefalees, llagrimeig, fotofòbia ocasional, fatiga general, dificultat per mantenir l’atenció en visió pròxima durant un temps prolongat o copiar de la pissarra.

PERCEPCIÓ VISUAL

És la capacitat de discriminar, memoritzar i processar la informació visual. Una disfunció en la percepció o anàlisi visual implica que el nen no ha desenvolupat les habilitats necessàries per discriminar, recordar o interpretar la informació visual. Una bona percepció visual és una de les bases necessàries perquè el nen pugui realitzar les tasques d’aprenentatge escolar correctament.

Atès que el sistema visual aporta el 80% de la informació sensorial, el processament de la informació visual és clau per a l’enteniment del món.

Dins de l’examen de percepció es realitza:

1. Avaluació de la integració visuo-motora  ràpida (coordinació ull-mà)
2. Avaluació de les habilitats visuals perceptives (discriminació, memòria visual, etc.)
3. Avaluació de la integració visual i auditiva

 Exercicis de percepció visual

Signes de problema en percepció visual:

 • Errors a l’hora de copiar d’un lloc a l’altre (per exemple, copiar de la pissarra), no recordar el que veiem o llegim, baixa comprensió lectora i dificultat per lletrejar.
 • Canvis de signes en operacions matemàtiques (discriminació visual).
 • Problemes per lletrejar.
 • Dificultats en comprensió dels textos.
 • Confusió o canvis de paraules en llegir o escriure.
 • Dificultats en l’ortografia.
 • Confusió per relacionar les diferents grafies.
 • Escriptura irregular.
 • Baixa coordinació ull-mà.
 • Mala presentació de treballs escolars.

LATERALITAT I DIRECCIONALITAT

Lateralitat: És una funció d’alta complexitat. Fa possible que ens orientem en l’espai i en el temps, per tant, ens permet entendre i manejar els codis escrits (lletres i nombres). És important que entre els 5 i 6 anys el nen sigui capaç de reconèixer i coordinar ambdues parts del cos i tingui la preferència d’una costat respecte de l’altre ben establerta (dret o esquerre), per poder desenvolupar funcions més complexes com l’escriptura i lectura.

Direccionalitat: Comprensió de les relacions espacials (orientació en el mateix pla i espai).

Signes de problema:

 • Inversió de lletres i nombres per escriure i/o llegir.
 • Lectura o escriptura de dreta a esquerra.
 • Direccionalitat de lletres incorrecta.
 • Mala coordinació corporal.
 • Dificultat per reconèixer dreta/esquerra.

Més informació

Omple el següent formulari per solicitar informació o demanar cita:

Utilitzarem les vostres dades per respondre consultes, enviar comunicacions comercials i realitzar anàlisis estadístiques. Per a més informació sobre el tractament i els seus drets, consulteu la política de privadesa.